Effektivare AR. Till lägre kostnad.

I de flesta företag pågår en ständigt löpande administrativ kommunikation med kunderna: Fakturor, orderbekräftelser, saldobesked, kvartalsrapporter mm ska produceras och skickas ut. Beställningar, adressändringar, abonnemangsändringar, uppsägningar och annat ska tas emot och behandlas, sammanfattningsvis det som kallas administrativa rutiner (AR).

Det här är en stor och kostnadskrävande verksamhet, särskilt för företag med många kunder, och här finns mycket pengar att spara på effektiv hantering och utnyttjande av moderna rutiner och kanaler.

Med vår DCP - som enklast kan beskrivas som en automatisk utskicksmotor - blir distributionen av din kundkommunikation enkel, lättadministrerad och mycket kostnadseffektiv.

Kontakta Mårten så får du veta mer:

+46 (0)70-587 45 11

marten.cadenius@kgmdata.com

Demo AR

Se hur en bank sänkte sina
distributionskostnader
med vår DCP!
Starta demon

Vår automatiska utskicksmotor.

Vi ser till att du i alla situatio-
ner använder de mest effek-
tiva postala eller digitala kanalerna.

Läs mer om DCP:n

"Det finns alltid ett smartare sätt".

Vår utmaning är att hitta nya, smartare sätt för dig att infor-
mera och kommunicera med dina kunder.

Läs VD Göran Lönndahls berättelse

Vi erbjuder

Vi trycker, printar och kuvertera trycksaker och brev, programmerar hemsidor, e-mail, sms och mms, skickar ut dem, tar hand om svaren och återkopplar informationen till dig. Vår ateljé hjälper med text och form till blanketter, trycksaker, brev, pdf:er, hemsidor och e-mail. All kommunikation, både tryckt och digital, sparas i ett digitalt arkiv och vi lagerhåller trycksaker för avrop.

Läs mer om våra tjänster och produkter


Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att göra er kundkommunikation på ett modernare, mer kundanpassat - och betydligt mer kostnadseffektivt sätt!

Kontakta våra projektledare
eller skicka din förfrågan till info@kgmdata.comvery hot woman wallpaper jerseyxp shopcleats cheap yeezy