Våre kunder

Vi lærer mye av samarbeidet med kundene våre, og hele utviklingen vår drives av ambisjonen vår om å ligge et skritt foran og møte deres fremtidige planer og målsettinger.

Våre største oppdragsgivere er: Swedbank Robur AB, TeliaSonera Sverige AB, ComHem AB, MedMera Bank AB, Handelsbanken, SPP Liv AB, Trygg Hansa/Codan. Vi har også et femtitalls mindre, men like verdifulle, oppdragsgivere.

Swedbank Robur AB
har, med sine 2,7 millioner kunder, vært vår kunde og samarbeidspartner siden 1984. Vi produserer alt fra deres store årlige kjøringer med kontrollinformasjon og saldoer til daglige kjøpsnotaer.
Før kjøringene i 2005 tok vi over transaksjonsdataene til bankens IP-sparere og sorterte dem sammen med andre forsikringsmeldinger, noe som gjorde at forsikringstagerne fikk bedre, samlet informasjon og Robur kunne spare inn på et stort antall forsendelser.
Neste skritt i våre anstrengelser med å kostnadseffektivisere skjedde da vi, sammen med Robur, kom over en ny programvare som effektiviserer de postale innleveringene. Vi installerte denne og fikk en betydelig reduksjon av portokostnadene. Og fra og med januar 2008 har Robur halvert portokostnadene sine ytterligere ved at vi distribuerer halvparten av kontoutdragene deres digitalt!

TeliaSonera Sverige AB
kom til oss med avtaleutskriftene for fasttelefoni 1995, og siden 1999 har oppdraget vårt blitt utvidet til å omfatte samtlige kundebekreftelser innen TeliaSoneras fasttelefoni og bredbånd.
Første juni 2008 overtok vi – som en naturlig konsekvens og en utvikling av vårt lange samarbeid med Telia - TeliaSonera Mobiles anlegg i Sundsvall med maskiner og ti medarbeidere. Anlegget i Sundsvall, som er svært godt vedlikeholdt, gir oss samtidig et generelt kapasitets- og backuptillegg, samtidig som det er et sted å ekspandere.

ComHem AB
ga oss i 2006 tillit ved at vi utvidet det mangeårige samarbeidet vårt til å omfatte utskrift av alle fakturaene og kundebrevene deres. Med ComHems oppkjøp av UPC har dette oppdraget vokst betraktelig og omfatter i dag et hundretals daglige rutiner – alt fra oppgaver som medfører kompleks programmering til oppgaver som medfører så få utskrift- og poststrømmer som mulig.

MedMera Bank AB
har vært vår kunde siden starten i 1982. Vi jobber først og fremst med KF Kort som har ansvar for både forbrukersamvirkets medlemsregister og Coop MedMera-kortet.

Handelsbanken
har vært vår oppdragsgiver siden 2002. Vårt arbeid består dels av å digitaltrykke og produsere kontorutskrifter for Handelsbankens 450 filialer i Sverige, i en print-on-demand løsning kalt SÄLJ.

SPP Liv AB
har vi i 10 års tid hjulpet med løpende produksjon av DM'er med det formål å få SPP Livs kunder til å øke innbetalingene sine til fremtidige pensjoner. Kommunikasjonen er både digital og trykt og skjer i etterkant av detaljerte kundeanalyser.

Trygg Hansa/Codan
overlot hele sin utdatadrift, inklusivt personale og maskiner, til oss 1. april 2007. Overflyttingen gikk helt knirkefritt og har medført at vi også har en egen produksjonsavdeling i København. KGM København fungerer også som backup for den svenske virksomheten.


Vi tilbyr

Vi trykker, skriver ut og konvolutterer trykksaker og brev, programmerer hjemmesider, e-post, sms og mms, sender dem ut, tar hånd om svarene og sender informasjonen tilbake til deg. Vårt atelier hjelper til med tekst og design til skjemaer, trykksaker, brev, pdf-er, hjemmesider og e-post. All kommunikasjon, både trykt og digital, lagres i et digitalt arkiv og vi beholder også trykksaker for senere utsendelse.

Les mer om våre tjenester og produkter


Kontakt oss

Kontakt oss, så forteller vi mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å utføre kundekommunikasjon på en mer moderne, mer kundetilpasset – og betydelig mer kostnadseffektiv måte!

Kontakt våre projektledere
eller send forespørselen til info@kgmdata.comvery hot woman wallpaper jerseyxp shopcleats cheap yeezy