Våra kunder

Vi lär oss mycket i samarbete med våra kunder och hela vår utveckling drivs av vår ambition att ligga steget före och möta deras framtida planer och målsättningar.

Våra största uppdragsgivare är: Swedbank Robur AB, TeliaSonera Sverige AB, ComHem AB, MedMera Bank AB, Handelsbanken, SPP Liv AB, Trygg Hansa/Codan. Vi har även ett femtiotal mindre, men lika uppskattade, uppdragsgivare.

Swedbank Robur AB
har, med sina 2,7 miljoner kunder, varit vår kund och samarbetspartner sedan 1984. Vi producerar allt från deras stora årskörningar med kontrolluppgifter och värdebesked till dagliga köpnotor.
Inför 2005 års körningar tog vi över deras IP-sparares transaktionsdata och samsorterade dem med övriga försäkringsbesked - vilket gjorde att försäkringstagarna fick bättre, samlad information och Robur kunde spara in på ett stort antal försändelser.
Nästa steg i våra ansträngningar att kostnadseffektivisera var när vi, tillsammans med Robur, kom i kontakt med en ny programvara som effektiviserar de postala inlämningarna. Vi installerade den och minskade portokostnaderna rejält. Och fr o m januari 2008 har Robur ytterligare halverat sina portokostnader genom att vi distribuerar hälften av alla deras kontoutdrag digitalt!

TeliaSonera Sverige AB
kom till oss med avtalsutskrifterna för sin fasta telefoni 1995 och sedan 1999 har vårt uppdrag utvidgats till att omfatta samtliga kundbekräftelser inom TeliaSoneras fasta telefoni och bredband.
Den första juni 2008 övertog vi - som ett naturligt steg och en utveckling av vårt långa samarbete med Telia - TeliaSonera Mobiles anläggning i Sundsvall med maskiner och tio medarbetare. Anläggningen i Sundsvall, som är mycket välskött, ger oss samtidigt ett allmänt kapacitets- och backuptillskott och en produktionsplats att expandera på.

ComHem AB
gav oss 2006 förtroendet att utvidga vårt mångåriga samarbete till att omfatta alla deras utskrifter av såväl fakturor som kundbrev. Med ComHems förvärv av UPC har detta uppdrag vuxit rejält och omfattar idag ett hundratal dagliga rutiner - som genom komplex programmering minimerats till så få print- och postströmmar som möjligt.

MedMera Bank AB
har varit vår kund sedan starten 1982. Vi jobbar främst med KF Kort som ansvarar för både konsumentkooperationens medlemsregister och Coop MedMera-kortet.

Handelsbanken
har varit vår uppdragsgivare sedan 2002. Vårt arbete består bland annat i att digitaltrycka och producera kontorsutskrifter för Handelsbankens 450 kontor i Sverige, i en print-on-demand lösning kallad SÄLJ.

SPP Liv AB
har vi i 10 års tid hjälpt att löpande producera DM-aktiviteter med syfte att få SPP Livs kunder att öka sina avsättningar för framtida pensioner. Kommunikationen är både digital och tryckt och föregås av noggranna kundanalyser.

Trygg Hansa/Codan
överlät hela sin utdatadrift, inklusive personal och maskiner, till oss den 1 april 2007. Överflyttningen gick helt friktionsfritt och har inneburit att vi idag även har en produktionsanläggning i Köpenhamn. KGM Köpenhamn tjänar också som back-up för den svenska verksamheten.


Vi erbjuder

Vi trycker, printar och kuvertera trycksaker och brev, programmerar hemsidor, e-mail, sms och mms, skickar ut dem, tar hand om svaren och återkopplar informationen till dig. Vår ateljé hjälper med text och form till blanketter, trycksaker, brev, pdf:er, hemsidor och e-mail. All kommunikation, både tryckt och digital, sparas i ett digitalt arkiv och vi lagerhåller trycksaker för avrop.

Läs mer om våra tjänster och produkter


Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att göra er kundkommunikation på ett modernare, mer kundanpassat - och betydligt mer kostnadseffektivt sätt!

Kontakta våra projektledare
eller skicka din förfrågan till info@kgmdata.comvery hot woman wallpaper jerseyxp shopcleats cheap yeezy